MiWire Sea - Bedre internet til søs


Baggrund

Internet til søs er en omkostningstung udfordring for rederier globalt. Den maritime industri oplever i disse år en stigende digital transformation og flere undersøgelser viser, at internetforbindelse til søs er af afgørende betydning for besætningsmedlemmers trivsel, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, udveksling af forretningsdata og muligheder for driftoptimering.


Projekt

MiWire har udviklet MiWire Sea, en innovativ antenneteknologi til det mobile 3G/ 4G/ LTE datanetværk, der ved brug af retningsbestemte antenner forbedrer internetsignalet i kystnære farvande. I projektet vil MiWire udføre en række tests til at færdigudvikle antennen i samarbejde med fageksperter og samarbejdspartnere, bl.a. fra AAU, DTU og Mærsk Supply Service. MiWire skal videreudvikle avancerede antennealgoritmer, der anvender viden om teleinfrastrukturen til automatisk at dreje antennernes retning mod antennemasterne i det mobile netværk med den bedste kapacitet og dermed sikre den mest stabile og optimale forbindelse. MiWire Sea skal derefter testes i samarbejde med udvalgte partnere, i kystnære områder i Nordeuropa, inden for 25-30 sømil fra land.


Forventede resultater

Resultatet vil være MiWire Sea, der er fuld operationel i det maritime miljø og som supplement til satellitkommunikationen, leverer stabile og hurtige internetforbindelser, der er 10 gange hurtigere end eksisterende løsninger til meget lavere omkostninger. MiWire Sea vil betyde et paradigmeskift for Det Blå Danmark og dens besætninger.